2014-09-22 09:37:13

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Röster - Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

11,97%
11,79%
3,41%
2,71%
49,26%
6,46%
6,29%
7,69%
0,09%
0,35%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 70,00%
+1,50
2010: 68,50%

Röstfördelning - valdistrikt Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 137 11,97% -25 -2,97 162 14,93%
C Centerpartiet 135 11,79% -9 -1,48 144 13,27%
FP Folkpartiet liberalerna 39 3,41% -9 -1,02 48 4,42%
KD Kristdemokraterna 31 2,71% -2 -0,33 33 3,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 564 49,26% +82 +4,83 482 44,42%
V Vänsterpartiet 74 6,46% +21 +1,58 53 4,88%
MP Miljöpartiet de gröna 72 6,29% +2 -0,16 70 6,45%
SD Sverigedemokraterna 88 7,69% +41 +3,35 47 4,33%
FI Feministiskt initiativ 1 0,09% +1 +0,09    
ÖVR Övriga partier 4 0,35% -42 -3,89 46 4,24%
  Giltiga röster 1145 100,00% +60   1085 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,38% +3 +0,19 13 1,18%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1162 70,00% +64 +1,50 1098 68,50%
  Antal röstberättigade 1660   +57   1603  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden     -32   32 2,95%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,35% -10 +0,26 14 1,29%
  Totalt övriga partier 4 0,35% -42 -3,89 46 4,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se