2014-09-22 09:37:13

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Röster

Samtliga 28 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Falkenberg

17,41%
18,39%
4,91%
3,19%
34,85%
4,56%
5,33%
10,98%
0,16%
0,22%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,93%
+1,81
2010: 82,12%

Röstfördelning - kommun Falkenberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4838 17,41% -671 -3,74 5509 21,16%
C Centerpartiet 5111 18,39% -524 -3,24 5635 21,64%
FP Folkpartiet liberalerna 1364 4,91% -122 -0,80 1486 5,71%
KD Kristdemokraterna 885 3,19% +44 -0,04 841 3,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9682 34,85% +1499 +3,42 8183 31,42%
V Vänsterpartiet 1266 4,56% +309 +0,88 957 3,67%
MP Miljöpartiet de gröna 1481 5,33% +161 +0,26 1320 5,07%
SD Sverigedemokraterna 3052 10,98% +1738 +5,94 1314 5,05%
FI Feministiskt initiativ 45 0,16% +45 +0,16    
ÖVR Övriga partier 61 0,22% -735 -2,84 796 3,06%
  Giltiga röster 27785 100,00% +1744   26041 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 418 1,48% -104 -0,48 522 1,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,03% +1   7 0,03%
VDT Valdeltagande 28211 83,93% +1641 +1,81 26570 82,12%
  Antal röstberättigade 33613   +1258   32355  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falkenberg

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
15,39% 18,24% 4,40% 3,24% 36,97% 4,53% 5,18% 11,71% 0,14% 0,19% 1,53% 0,02% 83,31%
14,22% 12,02% 2,87% 4,63% 43,22% 7,72% 5,29% 9,70%   0,33% 1,41%   75,60%
12,14% 11,05% 4,02% 2,78% 47,55% 6,14% 5,78% 10,17% 0,15% 0,22% 1,72% 0,07% 79,59%
14,02% 12,04% 5,52% 4,39% 44,48% 6,23% 2,97% 10,06% 0,14% 0,14% 2,22%   81,21%
18,29% 14,73% 5,85% 4,28% 38,08% 4,53% 4,95% 8,81% 0,24% 0,24% 2,24% 0,12% 75,83%
21,25% 24,57% 3,81% 1,97% 22,97% 3,07% 2,70% 19,53%   0,12% 1,09%   71,32%
13,57% 33,71% 1,96% 2,10% 24,06% 4,20% 3,92% 16,50%     0,69%   82,19%
18,13% 27,48% 3,17% 3,45% 27,05% 2,73% 4,46% 12,95% 0,14% 0,43% 1,14%   88,10%
18,06% 23,02% 5,26% 4,46% 28,27% 3,97% 6,85% 9,82% 0,30%   1,27%   86,89%
14,27% 24,46% 3,13% 2,31% 28,80% 3,94% 7,20% 15,49%   0,41% 1,87%   82,15%
10,01% 10,12% 5,27% 2,37% 54,25% 2,69% 3,66% 11,63%     0,75%   85,25%
15,01% 16,64% 4,77% 3,41% 36,77% 4,91% 5,83% 12,09% 0,21% 0,36% 0,99%   71,79%
14,34% 20,25% 4,45% 2,16% 40,99% 3,55% 5,50% 8,70%   0,07% 1,64%   89,41%
15,71% 22,35% 5,10% 3,37% 32,65% 4,08% 4,49% 12,14%   0,10% 1,51%   84,61%
17,84% 11,42% 3,81% 3,21% 32,26% 5,41% 9,22% 15,23% 1,20% 0,40% 3,11%    
19,42% 18,54% 5,42% 3,13% 32,74% 4,58% 5,48% 10,27% 0,18% 0,24% 1,43% 0,04% 84,56%
17,04% 26,37% 3,65% 2,64% 25,66% 4,67% 4,67% 14,40% 0,30% 0,61% 1,60%   77,43%
15,01% 24,83% 3,73% 3,14% 27,18% 4,12% 6,87% 14,82% 0,10% 0,20% 1,83%   81,73%
25,64% 19,19% 6,75% 4,95% 19,79% 5,10% 8,70% 9,60% 0,15% 0,15% 1,19%   85,34%
15,38% 35,79% 2,95% 1,35% 21,28% 1,97% 1,35% 19,19% 0,37% 0,37% 0,73%   75,21%
16,74% 12,19% 6,52% 2,40% 42,58% 5,41% 6,70% 7,21% 0,26%   2,59% 0,17% 78,82%
17,10% 15,45% 5,67% 3,14% 40,84% 4,97% 3,84% 8,46% 0,09% 0,44% 1,55% 0,09% 87,33%
21,51% 14,82% 8,45% 4,54% 31,00% 4,38% 6,37% 8,84%   0,08% 1,03%   84,93%
20,29% 14,74% 7,53% 4,12% 34,55% 4,99% 4,36% 8,95% 0,32% 0,16% 0,86%   88,34%
11,97% 11,79% 3,41% 2,71% 49,26% 6,46% 6,29% 7,69% 0,09% 0,35% 1,38% 0,09% 70,00%
31,78% 28,92% 1,69% 1,69% 18,68% 3,37% 3,89% 9,73%   0,26% 0,90%   77,03%
27,30% 17,74% 6,92% 3,58% 26,35% 4,47% 5,47% 7,99% 0,13% 0,06% 1,30% 0,06% 87,80%
15,08% 11,55% 6,20% 3,53% 45,35% 5,03% 6,63% 6,10% 0,32% 0,21% 1,37%   89,60%
17,69% 17,69% 3,00% 2,10% 37,48% 4,05% 4,80% 13,04%   0,15% 1,77%   73,64%
18,90% 18,50% 5,91% 2,56% 26,57% 3,35% 7,48% 15,35% 0,59% 0,79% 2,12%    
Falkenberg 17,41% 18,39% 4,91% 3,19% 34,85% 4,56% 5,33% 10,98% 0,16% 0,22% 1,48% 0,03% 83,93%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falkenberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden     -478 -1,84 478 1,84%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 61 0,22% -257 -1,00 318 1,22%
  Totalt övriga partier 61 0,22% -735 -2,84 796 3,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falkenberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se