Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Abild-Asige-Årstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1294 18,3% 31,0% 27,0% 23,7% 6,3% 52,1% 47,9% 3,3%  
Summa 1294 18,3% 31,0% 27,0% 23,7% 6,3% 52,1% 47,9% 3,3%

http://www.val.se