Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Gunnarp-Krogsered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarp-Krogsered 1010 16,2% 24,3% 27,0% 32,5% 6,0% 52,0% 48,0% 5,8%  
Summa 1010 16,2% 24,3% 27,0% 32,5% 6,0% 52,0% 48,0% 5,8%

http://www.val.se