Val till kommunfullmäktige i Hylte - Ålder och kön - Hylte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 1737 20,0% 30,0% 23,3% 26,7% 7,9% 49,6% 50,4% 7,7%  
Kinnared-Drängsered 616 14,9% 32,8% 24,4% 27,9% 5,2% 51,5% 48,5% 9,7%  
Landeryd-Långaryd 1047 15,3% 29,1% 26,8% 28,7% 5,2% 51,8% 48,2% 5,1%  
Rydöbruk-Femsjö 617 15,6% 27,9% 25,1% 31,4% 4,7% 54,6% 45,4% 7,6%  
S Unnaryd-Jälluntofta 1047 15,1% 28,9% 23,7% 32,3% 5,3% 53,9% 46,1% 16,3%  
Torup 1374 15,2% 27,9% 25,5% 31,3% 6,6% 49,5% 50,5% 6,0%  
Örnabäckshult-Färgaryd 1431 20,8% 28,1% 26,1% 25,0% 8,5% 51,6% 48,4% 7,0%  
Hylte 7869 17,3% 29,1% 24,9% 28,7% 6,6% 51,3% 48,7% 8,2%

http://www.val.se