Val till kommunfullmäktige i Hylte - Ålder och kön - Kinnared-Drängsered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinnared-Drängsered 616 14,9% 32,8% 24,4% 27,9% 5,2% 51,5% 48,5% 9,7%  
Summa 616 14,9% 32,8% 24,4% 27,9% 5,2% 51,5% 48,5% 9,7%

http://www.val.se