Val till kommunfullmäktige i Hylte - Ålder och kön - Torup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torup 1374 15,2% 27,9% 25,5% 31,3% 6,6% 49,5% 50,5% 6,0%  
Summa 1374 15,2% 27,9% 25,5% 31,3% 6,6% 49,5% 50,5% 6,0%

http://www.val.se