2014-09-19 09:57:13

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Röster - Halmstads västra valkrets

27,54%
12,87%
5,82%
3,15%
28,13%
4,41%
6,75%
7,97%
0,15%
3,00%
0,21%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,51%
+1,59
2010: 85,92%

Röstfördelning - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9120 27,54% -2185 -8,82 11305 36,36%
C Centerpartiet 4263 12,87% +1756 +4,81 2507 8,06%
FP Folkpartiet liberalerna 1927 5,82% -501 -1,99 2428 7,81%
KD Kristdemokraterna 1044 3,15% -88 -0,49 1132 3,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9315 28,13% +505 -0,21 8810 28,34%
V Vänsterpartiet 1461 4,41% +468 +1,22 993 3,19%
MP Miljöpartiet de gröna 2234 6,75% +283 +0,47 1951 6,28%
SD Sverigedemokraterna 2639 7,97% +1382 +3,93 1257 4,04%
FI Feministiskt initiativ 51 0,15% +51 +0,15    
SPI SPI Välfärden 993 3,00% +337 +0,89 656 2,11%
ÖVR Övriga partier 69 0,21% +19 +0,05 50 0,16%
  Giltiga röster 33116 100,00% +2027   31089 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 400 1,19% -38 -0,20 438 1,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,03% -14 -0,05 24 0,08%
VDT Valdeltagande 33526 87,51% +1975 +1,59 31551 85,92%
  Antal röstberättigade 38311   +1589   36722  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
25,48% 7,09% 6,69% 3,58% 32,09% 5,41% 9,24% 7,17% 0,32% 2,87% 0,08% 1,26% 0,08% 84,08%
26,68% 6,80% 7,41% 2,62% 28,60% 7,32% 9,50% 7,41% 0,17% 3,14% 0,35% 1,54% 0,09% 80,52%
26,09% 5,92% 5,15% 3,78% 33,30% 6,01% 8,58% 7,55% 0,09% 3,26% 0,26% 1,19%   80,15%
17,77% 18,98% 3,62% 2,20% 33,26% 4,41% 5,12% 12,22% 0,07% 2,20% 0,14% 1,33%   86,53%
33,23% 7,18% 6,79% 3,28% 22,85% 5,69% 9,98% 7,57% 0,16% 3,04% 0,23% 1,38%   83,39%
14,74% 19,28% 2,62% 1,13% 39,83% 3,12% 4,82% 11,76% 0,14% 2,06% 0,50% 1,67% 0,07% 84,07%
28,49% 11,58% 7,05% 3,86% 29,23% 3,49% 4,84% 6,80% 0,12% 4,41% 0,12% 1,63% 0,06% 93,47%
20,89% 26,31% 3,48% 2,13% 25,15% 5,22% 6,09% 8,61% 0,19% 1,84% 0,10% 1,24%   88,28%
30,35% 19,62% 7,42% 2,52% 19,75% 3,64% 6,03% 6,30% 0,20% 3,98% 0,20% 0,85%   89,85%
21,86% 27,92% 3,25% 1,62% 23,49% 4,28% 5,76% 9,01%   2,36% 0,44% 0,73%   81,38%
22,32% 22,08% 4,18% 1,67% 29,71% 2,74% 5,01% 8,83%   3,22% 0,24% 1,29% 0,12% 90,23%
21,95% 9,60% 6,38% 3,79% 35,67% 5,41% 8,80% 6,30% 0,16% 1,61% 0,32% 0,80%   87,59%
30,87% 8,11% 7,10% 3,46% 23,95% 5,56% 11,48% 6,47% 0,46% 2,19% 0,36% 0,99%   86,91%
42,75% 8,00% 7,53% 5,74% 18,64% 2,45% 5,56% 6,03%   3,11% 0,19% 0,56%   88,19%
11,26% 7,48% 3,45% 2,28% 50,81% 5,07% 3,64% 13,92% 0,13% 1,82% 0,13% 1,28% 0,06% 77,59%
12,09% 11,49% 2,54% 1,93% 52,24% 2,18% 4,23% 11,49%   1,69% 0,12% 1,43% 0,24% 83,27%
21,51% 7,22% 6,91% 1,84% 31,11% 9,29% 10,37% 9,98% 0,15% 1,31% 0,31% 1,21%   84,16%
12,22% 18,34% 3,90% 4,41% 33,28% 4,92% 4,24% 15,11% 0,34% 3,06% 0,17% 0,34%   84,79%
29,45% 9,08% 7,12% 3,41% 25,59% 5,37% 7,72% 7,72%   4,31% 0,23% 1,42%   80,29%
26,93% 11,84% 5,68% 2,42% 29,23% 3,74% 9,42% 7,37% 0,12% 2,90% 0,36% 1,78%   85,67%
15,65% 33,63% 3,78% 1,98% 25,36% 3,78% 1,98% 12,23%   1,62%   1,42%   85,45%
25,22% 34,78% 4,25% 2,22% 15,46% 3,38% 6,47% 5,31% 0,29% 2,22% 0,39% 0,96%   89,32%
38,39% 11,61% 6,49% 4,22% 20,78% 3,00% 6,90% 4,55% 0,16% 3,90%   0,80% 0,08% 88,03%
40,96% 10,37% 6,96% 3,26% 19,85% 1,78% 6,52% 5,56%   4,74%   0,59% 0,07% 91,70%
38,26% 8,48% 6,68% 4,79% 21,21% 4,16% 6,28% 5,34% 0,08% 4,32% 0,39% 0,78%   90,23%
27,52% 6,63% 5,08% 2,87% 33,66% 5,65% 5,73% 8,60% 0,25% 3,93% 0,08% 1,21%   84,66%
33,33% 10,84% 7,05% 3,12% 26,35% 3,64% 5,05% 6,38%   4,16% 0,07% 1,25%   87,89%
53,22% 8,69% 7,82% 6,37% 10,07% 1,45% 4,27% 4,56%   3,55%   0,72%   91,39%
26,61% 10,18% 8,75% 3,57% 23,75% 5,71% 13,21% 5,54% 1,61% 0,54% 0,54% 3,95%    
Halmstads västra valkrets 27,54% 12,87% 5,82% 3,15% 28,13% 4,41% 6,75% 7,97% 0,15% 3,00% 0,21% 1,19% 0,03% 87,51%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 25 0,08% +25 +0,08    
PP Piratpartiet     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 44 0,13% -4 -0,02 48 0,15%
  Totalt övriga partier 69 0,21% +19 +0,05 50 0,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se