2014-09-17 18:38:06

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Preliminärt valresultat - Halmstads västra valkrets

Samtliga 29 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

27,6%
12,9%
5,8%
3,2%
28,1%
4,4%
6,8%
7,9%
0,2%
3,0%
0,1%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 87,5%
+1,6
2010: 85,9%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 10 -3 13
C Centerpartiet 5 +2 3
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -1 11
V Vänsterpartiet 2 +1 1
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden 1   1
DjuP Djurens parti      
Totalt 36   36

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9099 27,6% -2206 -8,8 11305 36,4%
C Centerpartiet 4249 12,9% +1742 +4,8 2507 8,1%
FP Folkpartiet liberalerna 1902 5,8% -526 -2,0 2428 7,8%
KD Kristdemokraterna 1040 3,2% -92 -0,5 1132 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9273 28,1% +463 -0,2 8810 28,3%
V Vänsterpartiet 1456 4,4% +463 +1,2 993 3,2%
MP Miljöpartiet de gröna 2248 6,8% +297 +0,5 1951 6,3%
SD Sverigedemokraterna 2623 7,9% +1366 +3,9 1257 4,0%
FI Feministiskt initiativ 55 0,2% +55 +0,2    
SPI SPI Välfärden 989 3,0% +333 +0,9 656 2,1%
DjuP Djurens parti 22 0,1% +22 +0,1    
ÖVR Övriga partier 50 0,2%     50 0,2%
  Giltiga röster 33006 100,0% +1917   31089 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 399 1,2% -39 -0,2 438 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 124 0,4% +100 +0,3 24 0,1%
VDT Valdeltagande 33529 87,5% +1978 +1,6 31551 85,9%
  Antal röstberättigade 38311   +1589   36722  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Halmstads västra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP ÖVR BLANK OG VDT
25,5% 7,1% 6,7% 3,6% 32,1% 5,4% 9,3% 7,2% 0,3% 2,9% 0,1%   1,3% 0,1% 84,1%
26,6% 6,8% 7,4% 2,6% 28,6% 7,3% 9,5% 7,3% 0,2% 3,1% 0,3% 0,1% 1,5% 0,3% 80,5%
26,1% 5,9% 5,2% 3,8% 33,3% 6,0% 8,6% 7,6% 0,1% 3,3%   0,3% 1,2%   80,1%
17,8% 19,0% 2,3% 2,2% 33,3% 4,4% 6,4% 12,2% 0,1% 2,2%   0,1% 1,3%   86,5%
33,2% 7,2% 6,8% 3,3% 22,9% 5,6% 10,1% 7,6% 0,2% 3,1% 0,1% 0,2% 1,4% 0,9% 83,5%
14,7% 19,3% 2,6% 1,1% 39,9% 3,1% 4,8% 11,7% 0,1% 2,1% 0,2% 0,2% 1,7% 0,3% 84,1%
28,6% 11,5% 7,1% 3,9% 29,2% 3,5% 4,9% 6,8% 0,1% 4,3%   0,1% 1,6% 0,2% 93,4%
20,9% 26,3% 3,5% 2,1% 23,6% 5,1% 6,1% 8,6% 0,2% 1,8%   1,8% 1,2% 0,2% 88,5%
30,3% 19,5% 7,5% 2,5% 19,9% 3,7% 6,1% 6,1% 0,2% 4,0%   0,1% 0,9% 0,8% 89,8%
21,9% 28,0% 3,3% 1,6% 23,5% 4,3% 5,8% 9,0%   2,4%   0,3% 0,7% 0,1% 81,4%
22,3% 22,1% 4,2% 1,8% 29,7% 2,7% 5,0% 8,8%   3,2% 0,1% 0,1% 1,3%   90,2%
22,0% 9,6% 6,4% 3,8% 35,6% 5,4% 8,8% 6,3% 0,2% 1,6% 0,2% 0,1% 0,8% 0,1% 87,6%
30,9% 8,1% 7,1% 3,5% 24,0% 5,6% 11,5% 6,5% 0,5% 2,2% 0,2%   1,0% 0,1% 86,8%
42,8% 7,9% 7,6% 5,8% 18,6% 2,5% 5,6% 6,0%   3,1%   0,2% 0,6% 0,3% 88,2%
11,2% 7,5% 3,5% 2,3% 51,0% 5,0% 3,7% 13,9% 0,1% 1,8% 0,1%   1,3% 0,7% 77,5%
12,1% 11,5% 2,5% 1,9% 52,2% 2,2% 4,2% 11,5%   1,7% 0,1%   1,4% 0,2% 83,3%
21,4% 7,2% 7,0% 1,9% 31,1% 9,4% 10,4% 10,1% 0,2% 1,3% 0,2%   1,2% 0,7% 84,2%
12,2% 18,4% 3,9% 4,3% 33,4% 4,8% 4,3% 15,1% 0,3% 3,1% 0,2%   0,3% 1,0% 84,8%
29,6% 9,0% 7,1% 3,3% 25,5% 5,5% 7,8% 7,8%   4,3% 0,1% 0,1% 1,4% 0,4% 80,3%
27,0% 11,9% 5,6% 2,4% 29,4% 3,8% 9,4% 7,3% 0,1% 2,9%   0,1% 1,8% 0,7% 85,7%
15,6% 33,6% 3,8% 2,0% 25,4% 3,8% 2,0% 12,2%   1,6%     1,4%   85,5%
25,1% 35,0% 4,3% 2,2% 15,2% 3,4% 6,5% 5,3% 0,7% 2,2%     1,0% 0,4% 89,2%
38,3% 11,6% 6,5% 4,2% 20,8% 3,0% 6,8% 4,6% 0,2% 3,9%     0,8% 0,5% 88,2%
41,4% 10,3% 7,0% 3,2% 19,7% 1,8% 6,4% 5,5%   4,7%     0,6% 0,1% 91,8%
38,4% 8,5% 6,6% 4,8% 21,2% 4,2% 6,2% 5,3% 0,1% 4,3% 0,2% 0,2% 0,8% 0,3% 90,2%
27,6% 6,6% 5,0% 2,9% 33,6% 5,7% 5,7% 8,6% 0,2% 3,9%   0,1% 1,2% 0,2% 84,7%
33,4% 10,8% 7,1% 3,1% 26,2% 3,7% 5,1% 6,3%   4,2%   0,1% 1,2% 0,3% 87,8%
53,3% 8,7% 7,9% 6,3% 10,0% 1,5% 4,3% 4,5%   3,6%     0,6% 0,6% 91,4%
26,7% 10,3% 8,5% 3,4% 24,0% 5,8% 13,4% 5,1% 1,6% 0,5%   0,5% 3,9% 1,5%  
Halmstads västra valkrets 27,6% 12,9% 5,8% 3,2% 28,1% 4,4% 6,8% 7,9% 0,2% 3,0% 0,1% 0,2% 1,2% 0,4% 87,5%

http://www.val.se