2014-09-19 16:09:31

Val till kommunfullmäktige i Laholm - Röster

Samtliga 16 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Laholm

21,65%
18,04%
3,51%
3,64%
23,42%
2,90%
6,04%
12,31%
0,05%
5,26%
2,99%
0,19%
M C FP KD S V MP SD FI SPI Lap ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,13%
+1,95
2010: 81,18%

Röstfördelning - kommun Laholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3356 21,65% -1181 -8,70 4537 30,35%
C Centerpartiet 2797 18,04% +145 +0,30 2652 17,74%
FP Folkpartiet liberalerna 544 3,51% -320 -2,27 864 5,78%
KD Kristdemokraterna 565 3,64% +197 +1,18 368 2,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3630 23,42% +233 +0,69 3397 22,73%
V Vänsterpartiet 449 2,90% +16   433 2,90%
MP Miljöpartiet de gröna 937 6,04% +261 +1,52 676 4,52%
SD Sverigedemokraterna 1908 12,31% +913 +5,65 995 6,66%
FI Feministiskt initiativ 7 0,05% +7 +0,05    
SPI SPI Välfärden 815 5,26% +529 +3,34 286 1,91%
Lap Laholmspartiet 464 2,99% -268 -1,90 732 4,90%
ÖVR Övriga partier 30 0,19% +22 +0,14 8 0,05%
  Giltiga röster 15502 100,00% +554   14948 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 252 1,60% -4 -0,08 256 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,01%     2 0,01%
VDT Valdeltagande 15756 83,13% +550 +1,95 15206 81,18%
  Antal röstberättigade 18954   +222   18732  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Laholm

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI Lap ÖVR BLANK OG VDT
16,53% 28,57% 0,84% 2,80% 20,45% 2,52% 6,16% 16,25%   3,92% 1,40% 0,56% 1,65%   81,03%
12,62% 30,91% 3,40% 2,43% 17,15% 2,10% 4,37% 18,77%   3,40% 4,69% 0,16% 1,90%   80,25%
12,08% 28,53% 2,51% 5,67% 20,17% 4,09% 3,44% 16,08% 0,19% 3,81% 3,25% 0,19% 2,09%   76,85%
23,66% 10,73% 4,66% 4,24% 28,11% 3,04% 7,91% 7,06%   8,47% 2,05% 0,07% 1,67%   80,27%
17,36% 14,77% 4,25% 3,51% 28,16% 3,23% 5,08% 11,91% 0,09% 5,36% 6,09% 0,18% 1,99%   82,90%
28,38% 11,12% 3,31% 3,45% 29,07% 2,76% 5,32% 7,25%   6,70% 2,49% 0,14% 0,96%   86,87%
18,80% 8,61% 4,04% 2,85% 36,70% 3,37% 6,67% 9,36% 0,07% 7,04% 2,47%   1,84% 0,07% 77,24%
40,00% 11,62% 5,71% 4,25% 14,54% 1,27% 5,65% 6,60% 0,06% 8,25% 1,84% 0,19% 1,69%   90,00%
16,98% 31,98% 2,56% 2,79% 15,12% 3,37% 4,30% 16,40%   2,91% 3,37% 0,23% 2,05%   81,83%
31,05% 13,60% 6,36% 4,99% 17,14% 1,37% 7,88% 12,15%   3,30% 2,09% 0,08% 1,43%   86,91%
19,19% 9,92% 2,18% 2,94% 29,88% 4,03% 7,63% 13,52% 0,11% 6,00% 4,47% 0,11% 1,29%   82,50%
16,46% 18,67% 1,97% 2,46% 30,22% 2,21% 1,23% 17,20%   7,37% 1,72% 0,49% 1,93%   78,15%
16,00% 19,91% 1,91% 3,27% 23,64% 5,55% 6,64% 17,00%   2,82% 3,00% 0,27% 1,79%   81,16%
14,61% 30,75% 1,47% 3,35% 18,24% 1,96% 7,06% 17,61% 0,07% 2,03% 2,52% 0,35% 1,04%   79,49%
16,05% 30,59% 2,39% 3,25% 18,00% 2,60% 5,64% 10,20%   5,64% 5,64%   1,50%   83,72%
22,86% 8,57% 4,00% 2,29% 26,86% 4,00% 10,86% 14,86%   1,71% 2,29% 1,71% 0,56% 0,56%  
Laholm 21,65% 18,04% 3,51% 3,64% 23,42% 2,90% 6,04% 12,31% 0,05% 5,26% 2,99% 0,19% 1,60% 0,01% 83,13%

Röstfördelning övriga partier - kommun Laholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 28 0,18% +20 +0,13 8 0,05%
  Totalt övriga partier 30 0,19% +22 +0,14 8 0,05%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Laholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se