2014-09-22 11:08:15

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Röster

Samtliga 43 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Örnsköldsvik

12,60%
16,60%
3,17%
6,82%
45,06%
5,69%
3,71%
4,33%
0,07%
1,80%
0,14%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,88%
+1,29
2010: 83,59%

Röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4630 12,60% +133 +0,20 4497 12,40%
C Centerpartiet 6099 16,60% +986 +2,50 5113 14,09%
FP Folkpartiet liberalerna 1166 3,17% +5 -0,03 1161 3,20%
KD Kristdemokraterna 2505 6,82% -38 -0,19 2543 7,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16560 45,06% -2362 -7,10 18922 52,16%
V Vänsterpartiet 2092 5,69% +899 +2,40 1193 3,29%
MP Miljöpartiet de gröna 1365 3,71% +218 +0,55 1147 3,16%
SD Sverigedemokraterna 1593 4,33% +856 +2,30 737 2,03%
FI Feministiskt initiativ 25 0,07% +25 +0,07    
SPI SPI Välfärden 663 1,80% -244 -0,70 907 2,50%
ÖVR Övriga partier 51 0,14% -5 -0,02 56 0,15%
  Giltiga röster 36749 100,00% +473   36276 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 647 1,73% +136 +0,34 511 1,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,06% +15 +0,04 7 0,02%
VDT Valdeltagande 37418 84,88% +624 +1,29 36794 83,59%
  Antal röstberättigade 44082   +65   44017  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örnsköldsvik

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
14,34% 17,76% 3,57% 5,95% 42,16% 5,47% 4,17% 4,29% 0,07% 2,07% 0,15% 1,77% 0,06% 83,84%
13,18% 23,58% 4,11% 3,51% 37,24% 5,32% 4,96% 6,65% 0,12% 0,85% 0,48% 1,43%   86,32%
7,00% 27,78% 3,29% 8,44% 40,53% 4,12% 2,06% 5,14% 0,21% 1,23% 0,21% 1,02%   82,80%
7,14% 28,17% 1,19% 1,98% 50,60% 4,56% 0,60% 4,76%   0,79% 0,20% 1,56%   84,07%
15,99% 17,53% 4,04% 6,79% 39,50% 4,20% 4,44% 3,15%   4,36%   1,75%   89,17%
18,53% 16,10% 4,21% 9,71% 36,89% 4,45% 4,77% 2,27%   2,99% 0,08% 1,27% 0,24% 84,74%
10,68% 32,30% 2,30% 2,30% 35,95% 5,14% 2,30% 5,81% 0,14% 2,84% 0,27% 1,07% 0,40% 83,54%
18,66% 14,32% 3,58% 6,83% 40,78% 5,53% 4,77% 3,25%   2,17% 0,11% 2,33%   89,31%
12,65% 15,68% 2,35% 5,15% 45,80% 5,49% 2,58% 8,40% 0,11% 1,68% 0,11% 2,40% 0,11% 83,73%
18,45% 23,39% 5,36% 6,01% 31,12% 3,00% 3,43% 7,30%   1,93%   1,27%   87,73%
12,20% 12,03% 2,93% 6,34% 48,13% 7,97% 1,46% 7,15%   1,30% 0,49% 2,22% 0,16% 74,64%
14,83% 13,79% 4,60% 8,28% 43,91% 5,17% 4,60% 2,18% 0,11% 2,30% 0,23% 2,14%   86,82%
14,84% 29,28% 3,37% 5,26% 33,87% 3,64% 2,02% 4,99% 0,13% 2,56%   1,59% 0,26% 88,82%
15,60% 13,57% 3,93% 4,88% 46,07% 5,95% 4,88% 4,05%   1,07%   1,64%   79,52%
14,07% 12,94% 3,68% 5,85% 45,89% 6,61% 3,59% 4,25% 0,09% 2,93% 0,09% 1,76%   77,72%
16,21% 15,05% 3,18% 7,81% 43,85% 4,78% 5,64% 2,03%   1,45%   1,85%   88,78%
10,03% 35,79% 3,34% 3,34% 33,78% 5,02% 2,01% 5,69%   1,00%   2,29%   78,66%
11,94% 11,94% 4,17% 4,29% 47,86% 7,65% 6,03% 4,87%   1,04% 0,23% 1,48%   74,05%
17,29% 14,40% 3,86% 7,92% 40,87% 5,12% 4,64% 3,00%   2,71% 0,19% 1,15%   84,23%
12,00% 12,11% 3,11% 4,72% 51,55% 6,65% 5,04% 3,11% 0,11% 1,50% 0,11% 1,79%   76,31%
13,71% 13,13% 3,46% 5,07% 45,74% 7,49% 5,99% 3,46% 0,23% 1,50% 0,23% 2,14%   80,78%
18,87% 20,13% 3,77% 4,40% 28,30% 5,66% 15,09% 2,52% 0,63%   0,63% 7,56%    
11,21% 15,67% 2,85% 7,51% 47,37% 5,87% 3,35% 4,37% 0,07% 1,59% 0,13% 1,70% 0,06% 85,73%
10,71% 20,80% 3,36% 12,61% 35,92% 6,30% 3,15% 5,67%   1,47%   1,45%   89,11%
9,22% 7,92% 2,59% 4,53% 59,98% 5,01% 2,59% 6,06% 0,32% 1,54% 0,24% 1,51% 0,08% 83,41%
9,94% 28,76% 2,66% 6,83% 42,41% 4,78% 1,21% 2,43%   0,83% 0,15% 1,93% 0,07% 84,01%
9,81% 11,55% 3,60% 7,70% 50,81% 5,71% 4,60% 4,10%   2,11%   1,83%   86,86%
14,45% 14,97% 1,83% 6,44% 47,43% 6,44% 3,39% 3,13% 0,09% 1,83%   0,69%   87,06%
10,45% 9,45% 3,02% 4,52% 51,56% 8,24% 4,22% 6,13% 0,10% 2,31%   2,83%   81,21%
11,93% 11,06% 3,31% 6,62% 51,13% 7,23% 3,57% 4,01% 0,17% 0,87% 0,09% 1,79% 0,17% 85,66%
12,90% 14,24% 2,51% 14,91% 42,38% 4,52% 3,85% 3,35%   1,01% 0,34% 1,32%   84,14%
13,63% 11,75% 3,05% 5,48% 51,37% 5,64% 3,92% 2,74%   2,27% 0,16% 1,39%   89,74%
12,71% 13,77% 4,07% 7,76% 45,88% 5,14% 4,46% 4,36%   1,84%   2,18% 0,28% 89,80%
10,49% 8,71% 2,06% 4,03% 56,74% 7,02% 2,90% 6,93%   0,94% 0,19% 1,39%   84,35%
7,73% 17,17% 1,43% 5,58% 49,21% 8,58% 0,86% 7,15% 0,14% 2,00% 0,14% 1,69%   82,29%
10,01% 21,14% 2,47% 11,62% 37,45% 8,16% 2,97% 4,45%   1,61% 0,12% 1,46% 0,12% 84,57%
8,73% 33,84% 0,87% 5,46% 40,83% 3,06% 1,09% 5,02%   1,09%   0,87%   81,34%
9,55% 9,82% 3,01% 5,24% 49,61% 9,82% 5,63% 6,15% 0,26% 0,79% 0,13% 3,41%   76,43%
9,70% 17,30% 2,83% 6,31% 47,62% 5,66% 3,80% 4,93% 0,08% 1,70% 0,08% 0,80%   84,49%
14,60% 16,65% 4,78% 11,02% 38,77% 4,01% 3,84% 4,36% 0,09% 1,79% 0,09% 2,25% 0,08% 84,26%
6,46% 23,67% 1,14% 10,25% 46,46% 5,06% 2,78% 3,04%   1,01% 0,13% 1,98% 0,12% 87,15%
3,92% 24,28% 1,57% 10,97% 49,35% 2,87% 0,78% 3,92%   2,09% 0,26% 2,30%   82,35%
11,31% 16,16% 2,36% 7,41% 48,28% 4,71% 3,57% 4,04% 0,07% 2,02% 0,07% 1,33%   82,51%
15,84% 14,10% 4,19% 10,05% 42,52% 4,77% 3,90% 2,60%   1,88% 0,14% 1,49% 0,07% 90,18%
14,67% 16,30% 4,89% 7,61% 34,24% 8,70% 6,52% 3,80%   1,09% 2,17% 3,65% 0,52%  
Örnsköldsvik 12,60% 16,60% 3,17% 6,82% 45,06% 5,69% 3,71% 4,33% 0,07% 1,80% 0,14% 1,73% 0,06% 84,88%

Röstfördelning övriga partier - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 51 0,14% -5 -0,02 56 0,15%
  Totalt övriga partier 51 0,14% -5 -0,02 56 0,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Örnsköldsvik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se