Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Örnsköldsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsköldsviks Norra 19786 17,9% 26,7% 23,9% 31,5% 5,4% 49,3% 50,7% 2,7%  
Örnsköldsviks Södra 24296 15,6% 31,6% 24,6% 28,2% 6,0% 50,7% 49,3% 1,8%  
Örnsköldsvik 44082 16,6% 29,4% 24,3% 29,7% 5,7% 50,1% 49,9% 2,2%

http://www.val.se