2014-09-17 16:42:20

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Preliminärt valresultat

Samtliga 43 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

12,6%
16,6%
3,2%
6,8%
45,1%
5,7%
3,7%
4,3%
0,1%
1,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,9%
+1,3
2010: 83,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 8   8
C Centerpartiet 10 +1 9
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 5   5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28 -3 31
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 3 +3  
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden   -2 2
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4609 12,6% +112 +0,2 4497 12,4%
C Centerpartiet 6082 16,6% +969 +2,5 5113 14,1%
FP Folkpartiet liberalerna 1163 3,2% +2   1161 3,2%
KD Kristdemokraterna 2496 6,8% -47 -0,2 2543 7,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16519 45,1% -2403 -7,1 18922 52,2%
V Vänsterpartiet 2092 5,7% +899 +2,4 1193 3,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1362 3,7% +215 +0,6 1147 3,2%
SD Sverigedemokraterna 1578 4,3% +841 +2,3 737 2,0%
FI Feministiskt initiativ 38 0,1% +38 +0,1    
SPI SPI Välfärden 645 1,8% -262 -0,7 907 2,5%
ÖVR Övriga partier 54 0,1% -2   56 0,2%
  Giltiga röster 36638 100,0% +362   36276 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 638 1,7% +127 +0,3 511 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 131 0,4% +124 +0,3 7  
VDT Valdeltagande 37407 84,9% +613 +1,3 36794 83,6%
  Antal röstberättigade 44082   +65   44017  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örnsköldsvik

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
14,3% 17,8% 3,6% 5,9% 42,2% 5,5% 4,2% 4,2% 0,1% 2,1% 0,1% 1,8% 0,5% 83,8%
13,3% 23,7% 4,1% 3,5% 37,3% 5,4% 5,0% 6,7% 0,1% 0,9%   1,4% 0,6% 86,3%
7,0% 27,8% 3,3% 8,4% 40,5% 4,1% 2,1% 5,1% 0,2% 1,2% 0,2% 1,0%   82,8%
7,2% 28,1% 1,2% 2,0% 50,7% 4,6% 0,6% 5,0%   0,6%   1,6% 0,6% 84,1%
16,0% 17,6% 4,1% 6,7% 39,5% 4,2% 4,4% 3,1%   4,4%   1,7% 1,0% 89,2%
18,5% 16,2% 4,3% 9,7% 36,9% 4,5% 4,8% 2,1%   3,0%   1,3% 1,2% 84,7%
10,7% 32,3% 2,3% 2,3% 36,0% 5,1% 2,3% 5,8% 0,1% 2,8% 0,3% 1,1% 0,3% 83,5%
18,6% 14,4% 3,6% 6,9% 40,9% 5,5% 4,8% 3,2%   2,2%   2,3% 0,2% 89,2%
12,8% 15,6% 2,4% 5,2% 45,9% 5,5% 2,6% 8,1% 0,1% 1,7% 0,1% 2,4% 0,9% 83,7%
18,5% 23,4% 5,4% 6,0% 31,1% 3,0% 3,4% 7,3%   1,9%   1,3%   87,7%
12,3% 12,1% 3,0% 6,4% 48,4% 8,0% 1,5% 7,0%   1,3%   2,4% 0,8% 74,6%
14,8% 13,8% 4,6% 8,2% 44,0% 5,2% 4,6% 2,2% 0,1% 2,3% 0,2% 2,1% 0,1% 86,8%
14,9% 29,3% 3,4% 5,3% 33,8% 3,6% 2,0% 5,0% 0,1% 2,6%   1,6% 0,3% 88,7%
15,7% 13,7% 4,0% 4,8% 46,1% 6,0% 4,9% 3,8%   1,1%   1,6% 0,6% 79,5%
14,1% 12,9% 3,7% 5,8% 46,1% 6,5% 3,6% 4,3% 0,1% 2,9%   1,8% 0,4% 77,7%
16,1% 15,1% 3,0% 7,8% 44,0% 4,8% 5,7% 2,0%   1,5%   1,8% 0,1% 88,7%
10,0% 35,8% 3,3% 3,3% 33,8% 5,0% 2,0% 5,7%   1,0%   2,3%   78,7%
11,7% 12,0% 4,1% 4,3% 48,1% 7,7% 6,1% 4,8%   1,1% 0,2% 1,5% 0,7% 74,0%
17,3% 14,4% 3,9% 7,8% 40,8% 5,1% 4,7% 3,0%   2,7% 0,2% 1,1% 0,3% 84,2%
12,0% 12,1% 3,1% 4,7% 51,5% 6,7% 5,0% 3,1% 0,1% 1,5% 0,1% 1,8% 0,1% 76,3%
13,7% 13,1% 3,5% 5,1% 45,7% 7,5% 6,0% 3,5% 0,2% 1,5% 0,2% 2,1%   80,8%
18,9% 20,1% 3,8% 4,4% 28,3% 5,7% 15,1% 2,5% 0,6%   0,6% 7,6%    
11,2% 15,6% 2,9% 7,5% 47,4% 5,9% 3,3% 4,4% 0,1% 1,5% 0,2% 1,7% 0,3% 85,7%
10,7% 20,8% 3,4% 12,6% 35,9% 6,3% 3,2% 5,7%   1,5%   1,4%   89,1%
9,2% 7,9% 2,6% 4,5% 60,0% 5,0% 2,6% 6,1% 0,3% 1,5% 0,2% 1,5% 0,1% 83,3%
10,0% 28,6% 2,7% 6,8% 42,4% 4,8% 1,2% 2,4%   0,8% 0,3% 1,9% 0,2% 83,9%
9,8% 11,6% 3,6% 7,7% 50,8% 5,7% 4,6% 4,0%   2,1%   1,8% 0,2% 86,9%
14,2% 15,0% 1,8% 6,5% 47,5% 6,5% 3,4% 3,1% 0,1% 1,8%   0,7% 0,4% 87,1%
10,4% 9,3% 3,0% 4,6% 51,7% 8,3% 4,2% 6,2% 0,1% 2,2%   2,6% 1,2% 81,2%
11,9% 11,1% 3,2% 6,7% 51,1% 7,2% 3,6% 3,9% 0,2% 0,9% 0,2% 1,8% 0,3% 85,7%
12,9% 14,3% 2,5% 15,0% 42,5% 4,5% 3,9% 3,2%   1,0% 0,2% 1,3% 0,3% 84,1%
13,6% 11,7% 3,1% 5,5% 51,3% 5,7% 3,9% 2,7%   2,3% 0,2% 1,4%   89,7%
12,6% 13,8% 4,1% 7,9% 45,8% 5,2% 4,5% 4,4%   1,8%   2,1% 0,7% 89,9%
10,5% 8,8% 2,1% 4,0% 56,8% 7,1% 2,9% 6,8%   0,9% 0,2% 1,4% 0,6% 84,4%
7,7% 17,2% 1,4% 5,6% 49,4% 8,6% 0,9% 7,2% 2,0%     2,0%   82,3%
9,9% 20,8% 2,4% 11,5% 36,9% 8,1% 2,9% 4,4%   1,6% 1,5% 0,4%   84,5%
8,7% 33,8% 0,9% 5,5% 40,8% 3,1% 1,1% 5,0%   1,1%   0,9%   81,3%
9,6% 9,8% 3,0% 5,2% 49,6% 9,8% 5,6% 6,2% 0,3% 0,8% 0,1% 3,4%   76,4%
9,6% 17,3% 2,8% 6,3% 47,7% 5,7% 3,8% 4,9% 0,1% 1,7% 0,1% 0,8%   84,4%
14,6% 16,7% 4,8% 10,9% 38,8% 4,0% 3,8% 4,4% 0,1% 1,7% 0,2% 2,3%   84,1%
6,5% 23,7% 1,1% 10,3% 46,2% 5,1% 2,8% 3,2%   1,0% 0,1% 2,0% 0,2% 87,0%
3,9% 24,3% 1,6% 11,0% 49,3% 2,9% 0,8% 3,9%   2,1% 0,3% 2,3%   82,4%
11,2% 16,0% 2,4% 7,4% 48,6% 4,8% 3,6% 4,1% 0,1% 2,0%   1,3% 0,7% 82,5%
15,8% 14,0% 4,2% 10,0% 42,7% 4,8% 3,9% 2,5%   1,9% 0,2% 1,5% 0,1% 90,2%
14,6% 16,8% 4,9% 7,6% 34,1% 8,6% 5,9% 3,8%   1,1% 2,7% 3,6%    
Örnsköldsvik 12,6% 16,6% 3,2% 6,8% 45,1% 5,7% 3,7% 4,3% 0,1% 1,8% 0,1% 1,7% 0,4% 84,9%

http://www.val.se