2014-09-18 18:02:15

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västernorrlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
16,6% 7,0% 3,5% 2,6% 43,8% 7,3% 10,7% 6,8% 0,2% 1,5% 1,2% 0,4% 83,4%
9,3% 17,2% 2,4% 2,1% 48,8% 10,1% 3,6% 6,4% 0,1% 0,2% 1,2% 0,2% 82,4%
10,0% 9,1% 2,4% 1,3% 45,2% 6,4% 3,1% 5,0% 0,1% 17,4% 1,0% 0,3% 82,5%
17,8% 5,3% 7,0% 3,1% 45,1% 5,7% 4,8% 9,2% 0,2% 1,8% 1,0% 0,3% 84,1%
10,1% 5,9% 6,1% 2,2% 49,3% 6,6% 3,2% 9,1% 0,1% 7,4% 0,9% 0,5% 84,0%
8,6% 7,1% 0,9% 4,6% 50,9% 4,7% 1,1% 8,0% 0,1% 14,0% 0,8% 0,4% 82,1%
12,6% 16,6% 3,2% 6,8% 45,1% 5,7% 3,7% 4,3% 0,1% 1,9% 1,7% 0,4% 84,9%
Västernorrlands län 14,3% 9,4% 4,7% 3,7% 45,8% 6,3% 4,7% 7,2% 0,1% 3,8% 1,2% 0,3% 83,8%

http://www.val.se