2014-09-15 01:18:29

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västernorrlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västernorrlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
16,6% 7,0% 3,5% 2,6% 44,0% 7,2% 10,5% 6,8% 0,2% 1,4% 1,2% 0,4% 81,9%
9,3% 17,3% 2,3% 2,1% 48,9% 10,0% 3,5% 6,3% 0,1% 0,1% 1,2% 0,2% 81,6%
10,0% 9,1% 2,4% 1,3% 45,4% 6,3% 3,0% 5,0%   17,6% 0,9% 0,3% 81,2%
17,8% 5,3% 7,0% 3,1% 45,2% 5,7% 4,7% 9,3% 0,2% 1,8% 1,0% 0,3% 82,6%
10,1% 6,0% 6,1% 2,2% 49,4% 6,5% 3,2% 9,1% 0,1% 7,3% 0,9% 0,5% 82,7%
8,6% 7,0% 0,9% 4,6% 51,0% 4,7% 1,0% 8,0% 0,1% 14,2% 0,8% 0,3% 79,9%
12,5% 16,6% 3,2% 6,8% 45,2% 5,7% 3,7% 4,3% 0,1% 1,9% 1,7% 0,4% 84,0%
Västernorrlands län 14,3% 9,4% 4,7% 3,7% 45,9% 6,2% 4,6% 7,2% 0,1% 3,8% 1,1% 0,3% 82,6%

http://www.val.se