Val till kommunfullmäktige - Ålder och kön - Västernorrlands län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härnösand 19596 16,9% 27,1% 24,2% 31,8% 5,8% 49,1% 50,9% 3,3%  
Kramfors 15139 14,0% 24,5% 27,0% 34,5% 5,1% 51,0% 49,0% 3,5%  
Sollefteå 15942 15,0% 24,9% 26,6% 33,6% 5,3% 50,0% 50,0% 3,5%  
Sundsvall 76994 18,5% 31,8% 23,1% 26,6% 5,8% 49,5% 50,5% 3,5%  
Timrå 14149 15,6% 32,1% 23,9% 28,5% 6,1% 50,5% 49,5% 3,2%  
Ånge 7875 15,4% 25,7% 26,4% 32,5% 5,9% 51,3% 48,7% 2,9%  
Örnsköldsvik 44082 16,6% 29,4% 24,3% 29,7% 5,7% 50,1% 49,9% 2,2%  
Västernorrlands län 193777 16,9% 29,4% 24,3% 29,4% 5,7% 49,9% 50,1% 3,2%

http://www.val.se