Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Härnösand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunne-Viksjö 1107 11,7% 25,6% 30,9% 31,9% 5,3% 52,6% 47,4% 3,4%  
Brännan 1004 17,6% 24,6% 27,5% 30,3% 6,0% 45,0% 55,0% 1,9%  
Centrum N 1271 23,4% 21,2% 22,3% 33,1% 6,1% 46,8% 53,2% 5,9%  
Centrum S 1357 21,1% 18,4% 20,1% 40,3% 5,3% 44,3% 55,7% 4,0%  
Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden 1157 15,6% 36,5% 22,7% 25,2% 7,2% 49,1% 50,9% 2,9%  
Gådeåstaden-Lägret-Torsvik 915 20,8% 20,9% 19,7% 38,7% 4,0% 48,4% 51,6% 7,9%  
Häggdånger 429 11,2% 28,2% 26,1% 34,5% 4,2% 50,3% 49,7% 1,2%  
Hälletorp-Framnäs-Baldershage 1342 18,0% 33,2% 23,2% 25,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,8%  
Härnön 1500 15,0% 32,2% 27,3% 25,5% 6,5% 48,7% 51,3% 1,5%  
Högsjö 1154 10,9% 24,8% 29,2% 35,1% 4,4% 51,7% 48,3% 3,4%  
Kullen-Rotudden 1043 18,8% 22,5% 19,9% 38,7% 5,1% 49,2% 50,8% 3,4%  
Norrstaden 1472 20,2% 27,9% 21,3% 30,6% 6,3% 49,7% 50,3% 3,5%  
Säbrå mellersta 1453 14,5% 33,7% 22,2% 29,6% 6,2% 51,9% 48,1% 1,2%  
Säbrå N 1729 16,1% 27,8% 27,0% 29,1% 6,0% 51,9% 48,1% 1,4%  
Säbrå S 1157 13,5% 27,7% 27,0% 31,9% 5,3% 50,6% 49,4% 3,1%  
Änget-Murbegsstaden 1506 17,8% 25,0% 22,6% 34,5% 5,9% 47,3% 52,7% 5,3%  
Härnösand 19596 16,9% 27,1% 24,2% 31,8% 5,8% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se