Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1271 23,4% 21,2% 22,3% 33,1% 6,1% 46,8% 53,2% 5,9%  
Summa 1271 23,4% 21,2% 22,3% 33,1% 6,1% 46,8% 53,2% 5,9%

http://www.val.se