Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1357 21,1% 18,4% 20,1% 40,3% 5,3% 44,3% 55,7% 4,0%  
Summa 1357 21,1% 18,4% 20,1% 40,3% 5,3% 44,3% 55,7% 4,0%

http://www.val.se