Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden 1157 15,6% 36,5% 22,7% 25,2% 7,2% 49,1% 50,9% 2,9%  
Summa 1157 15,6% 36,5% 22,7% 25,2% 7,2% 49,1% 50,9% 2,9%

http://www.val.se