Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Kullen-Rotudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullen-Rotudden 1043 18,8% 22,5% 19,9% 38,7% 5,1% 49,2% 50,8% 3,4%  
Summa 1043 18,8% 22,5% 19,9% 38,7% 5,1% 49,2% 50,8% 3,4%

http://www.val.se