Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Norrstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrstaden 1472 20,2% 27,9% 21,3% 30,6% 6,3% 49,7% 50,3% 3,5%  
Summa 1472 20,2% 27,9% 21,3% 30,6% 6,3% 49,7% 50,3% 3,5%

http://www.val.se