Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Brännan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännan 1004 17,6% 24,6% 27,5% 30,3% 6,0% 45,0% 55,0% 1,9%  
Summa 1004 17,6% 24,6% 27,5% 30,3% 6,0% 45,0% 55,0% 1,9%

http://www.val.se