Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Högsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsjö 1154 10,9% 24,8% 29,2% 35,1% 4,4% 51,7% 48,3% 3,4%  
Summa 1154 10,9% 24,8% 29,2% 35,1% 4,4% 51,7% 48,3% 3,4%

http://www.val.se