Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Härnön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härnön 1500 15,0% 32,2% 27,3% 25,5% 6,5% 48,7% 51,3% 1,5%  
Summa 1500 15,0% 32,2% 27,3% 25,5% 6,5% 48,7% 51,3% 1,5%

http://www.val.se