Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Säbrå N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säbrå N 1729 16,1% 27,8% 27,0% 29,1% 6,0% 51,9% 48,1% 1,4%  
Summa 1729 16,1% 27,8% 27,0% 29,1% 6,0% 51,9% 48,1% 1,4%

http://www.val.se