Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Häggdånger

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häggdånger 429 11,2% 28,2% 26,1% 34,5% 4,2% 50,3% 49,7% 1,2%  
Summa 429 11,2% 28,2% 26,1% 34,5% 4,2% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se