Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Brunne-Viksjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunne-Viksjö 1107 11,7% 25,6% 30,9% 31,9% 5,3% 52,6% 47,4% 3,4%  
Summa 1107 11,7% 25,6% 30,9% 31,9% 5,3% 52,6% 47,4% 3,4%

http://www.val.se