Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Säbrå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säbrå S 1157 13,5% 27,7% 27,0% 31,9% 5,3% 50,6% 49,4% 3,1%  
Summa 1157 13,5% 27,7% 27,0% 31,9% 5,3% 50,6% 49,4% 3,1%

http://www.val.se