Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Sollefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boteå 688 11,2% 23,7% 34,2% 31,0% 4,7% 52,3% 47,7% 2,8%  
Ed 578 12,8% 30,3% 29,6% 27,3% 4,8% 50,9% 49,1% 1,6%  
Graninge 358 10,1% 19,3% 29,6% 41,1% 4,2% 53,6% 46,4% 5,6%  
Helgum 650 14,6% 23,2% 29,4% 32,8% 6,2% 55,4% 44,6% 4,9%  
Hullsta 1383 18,8% 22,5% 17,6% 41,1% 4,8% 46,1% 53,9% 3,3%  
Junsele 1119 11,6% 20,2% 24,8% 43,4% 4,2% 49,3% 50,7% 3,2%  
Långsele N 1372 15,1% 22,9% 27,7% 34,3% 4,4% 50,1% 49,9% 4,6%  
Långsele S 494 12,3% 28,9% 32,4% 26,3% 3,2% 52,4% 47,6% 2,4%  
Prästbordet 1013 10,1% 29,8% 27,8% 32,3% 4,8% 49,8% 50,2% 0,9%  
Ramsele 1237 12,9% 21,5% 27,3% 38,3% 4,0% 53,9% 46,1% 3,6%  
Remsle 1396 14,0% 29,4% 27,9% 28,7% 5,4% 49,5% 50,5% 1,4%  
Resele 476 18,1% 26,1% 22,3% 33,6% 6,5% 53,8% 46,2% 3,2%  
Skärvsta 1059 15,4% 28,8% 26,8% 29,0% 7,6% 48,6% 51,4% 6,3%  
Trästa 1435 19,1% 25,1% 21,7% 34,1% 5,9% 44,7% 55,3% 3,6%  
Ådalsliden 912 14,7% 21,9% 30,0% 33,3% 5,5% 51,0% 49,0% 3,9%  
Ödsgård 406 12,3% 20,4% 28,8% 38,4% 4,4% 54,4% 45,6% 5,2%  
Önsta 1366 20,6% 26,6% 27,5% 25,3% 7,7% 49,0% 51,0% 4,2%  
Sollefteå 15942 15,0% 24,9% 26,6% 33,6% 5,3% 50,0% 50,0% 3,5%

http://www.val.se