Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Helgum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helgum 650 14,6% 23,2% 29,4% 32,8% 6,2% 55,4% 44,6% 4,9%  
Summa 650 14,6% 23,2% 29,4% 32,8% 6,2% 55,4% 44,6% 4,9%

http://www.val.se