Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Graninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Graninge 358 10,1% 19,3% 29,6% 41,1% 4,2% 53,6% 46,4% 5,6%  
Summa 358 10,1% 19,3% 29,6% 41,1% 4,2% 53,6% 46,4% 5,6%

http://www.val.se