Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Remsle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Remsle 1396 14,0% 29,4% 27,9% 28,7% 5,4% 49,5% 50,5% 1,4%  
Summa 1396 14,0% 29,4% 27,9% 28,7% 5,4% 49,5% 50,5% 1,4%

http://www.val.se