Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Ed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ed 578 12,8% 30,3% 29,6% 27,3% 4,8% 50,9% 49,1% 1,6%  
Summa 578 12,8% 30,3% 29,6% 27,3% 4,8% 50,9% 49,1% 1,6%

http://www.val.se