Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Trästa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trästa 1435 19,1% 25,1% 21,7% 34,1% 5,9% 44,7% 55,3% 3,6%  
Summa 1435 19,1% 25,1% 21,7% 34,1% 5,9% 44,7% 55,3% 3,6%

http://www.val.se