Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Resele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Resele 476 18,1% 26,1% 22,3% 33,6% 6,5% 53,8% 46,2% 3,2%  
Summa 476 18,1% 26,1% 22,3% 33,6% 6,5% 53,8% 46,2% 3,2%

http://www.val.se