Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Boteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boteå 688 11,2% 23,7% 34,2% 31,0% 4,7% 52,3% 47,7% 2,8%  
Summa 688 11,2% 23,7% 34,2% 31,0% 4,7% 52,3% 47,7% 2,8%

http://www.val.se