Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Ådalsliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ådalsliden 912 14,7% 21,9% 30,0% 33,3% 5,5% 51,0% 49,0% 3,9%  
Summa 912 14,7% 21,9% 30,0% 33,3% 5,5% 51,0% 49,0% 3,9%

http://www.val.se