Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Junsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junsele 1119 11,6% 20,2% 24,8% 43,4% 4,2% 49,3% 50,7% 3,2%  
Summa 1119 11,6% 20,2% 24,8% 43,4% 4,2% 49,3% 50,7% 3,2%

http://www.val.se