Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sundsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvalls Andra 21866 16,1% 33,3% 23,8% 26,8% 5,6% 50,1% 49,9% 3,1%  
Sundsvalls Fjärde 21743 14,7% 32,3% 25,2% 27,9% 5,5% 49,9% 50,1% 1,9%  
Sundsvalls Första 15657 18,8% 31,3% 23,1% 26,9% 5,5% 48,8% 51,2% 4,0%  
Sundsvalls Tredje 17728 25,9% 29,7% 19,7% 24,6% 6,7% 48,9% 51,1% 5,6%  
Sundsvall 76994 18,5% 31,8% 23,1% 26,6% 5,8% 49,5% 50,5% 3,5%

http://www.val.se