Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sundsvalls Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Karlsvik 1435 12,1% 34,0% 31,6% 22,4% 5,1% 52,3% 47,7% 2,1%  
Alnö-Rökland 1801 12,5% 40,2% 27,5% 19,7% 5,2% 51,0% 49,0% 1,8%  
Alnö-Vi N 1765 16,8% 34,6% 18,8% 29,9% 5,2% 47,4% 52,6% 3,5%  
Alnö-Vi S 1399 12,8% 38,1% 21,6% 27,5% 6,1% 50,0% 50,0% 1,0%  
Njurunda N 1787 17,6% 29,0% 22,6% 30,8% 5,8% 49,7% 50,3% 13,1%  
Njurunda S 1860 13,3% 31,1% 27,6% 28,0% 4,7% 53,7% 46,3% 1,7%  
Njurunda-Essvik-Kvissleby 1716 13,6% 24,0% 22,0% 40,4% 4,9% 46,0% 54,0% 2,9%  
Njurunda-Kyrkmon 1689 15,3% 36,0% 23,1% 25,6% 5,9% 50,3% 49,7% 1,4%  
Njurunda-Nolby 1140 17,4% 33,6% 22,7% 26,3% 6,3% 52,6% 47,4% 3,7%  
Njurunda-Nyland 1672 12,3% 31,8% 29,5% 26,3% 5,9% 50,6% 49,4% 1,0%  
Njurunda-Svartvik 746 17,8% 40,8% 26,3% 15,1% 7,1% 53,4% 46,6% 3,6%  
Skönsmon V 1683 18,5% 30,5% 20,3% 30,8% 5,7% 47,1% 52,9% 1,5%  
Skönsmon Ö 1683 22,0% 31,4% 20,2% 26,4% 5,1% 51,1% 48,9% 4,0%  
Östermalm Ö 1490 25,3% 36,2% 21,1% 17,4% 7,5% 49,4% 50,6% 1,7%  
Sundsvalls Andra 21866 16,1% 33,3% 23,8% 26,8% 5,6% 50,1% 49,9% 3,1%

http://www.val.se