2014-09-17 15:45:42

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Preliminärt valresultat - Sundsvalls Andra

Samtliga 15 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

18,7%
4,8%
6,2%
3,0%
46,1%
5,4%
4,6%
9,4%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
1,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI DjuP GPS RS SDL ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 86,0%
+2,3
2010: 83,7%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 5 -2 7
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 +2 9
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
FI Feministiskt initiativ      
DjuP Djurens parti      
GPS GPS - Grönt Perspektiv i Sundsvall      
RS Rättvisepartiet Socialisterna      
SDL Sundsvallspartiet      
Totalt 23   23

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3476 18,7% -1799 -10,8 5275 29,5%
C Centerpartiet 898 4,8% +149 +0,6 749 4,2%
FP Folkpartiet liberalerna 1151 6,2% -394 -2,5 1545 8,7%
KD Kristdemokraterna 565 3,0% +56 +0,2 509 2,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8557 46,1% +1901 +8,8 6656 37,3%
V Vänsterpartiet 998 5,4% +2 -0,2 996 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 858 4,6% -136 -0,9 994 5,6%
SD Sverigedemokraterna 1743 9,4% +914 +4,7 829 4,6%
FI Feministiskt initiativ 28 0,2% +28 +0,2    
DjuP Djurens parti 19 0,1% +19 +0,1    
GPS GPS - Grönt Perspektiv i Sundsvall 37 0,2% +37 +0,2    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 5   -19 -0,1 24 0,1%
SDL Sundsvallspartiet 186 1,0% +186 +1,0    
ÖVR Övriga partier 40 0,2% -238 -1,3 278 1,6%
  Giltiga röster 18561 100,0% +706   17855 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 165 0,9% -131 -0,8 296 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 73 0,4% +71 +0,4 2  
VDT Valdeltagande 18799 86,0% +646 +2,3 18153 83,7%
  Antal röstberättigade 21866   +176   21690  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Område M C FP KD S V MP SD FI DjuP GPS RS SDL ÖVR BLANK OG VDT
22,7% 5,2% 5,4% 2,9% 44,3% 5,0% 4,2% 7,7% 0,1%       2,2% 0,2% 0,8% 0,8% 87,2%
18,7% 7,9% 6,6% 4,6% 41,4% 5,3% 6,1% 8,0%   0,1% 0,2% 0,1% 0,6% 0,4% 1,3% 0,1% 90,6%
17,0% 4,7% 6,0% 4,4% 50,8% 4,3% 2,9% 8,3% 0,2% 0,1% 0,1%   1,3%   0,6% 0,4% 83,7%
19,6% 5,9% 7,9% 4,7% 48,5% 3,4% 4,9% 4,0% 0,1%   0,1% 0,1% 0,9% 0,2% 0,9%   91,1%
13,8% 3,3% 4,6% 2,9% 51,3% 6,4% 2,9% 13,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 80,0%
19,2% 4,8% 7,1% 2,9% 45,2% 4,8% 4,4% 10,1% 0,1% 0,2% 0,2%   1,0%   0,9% 0,1% 86,5%
17,1% 2,6% 6,0% 2,2% 49,4% 5,4% 3,5% 12,3%   0,1% 0,2%   0,9% 0,3% 0,7% 0,5% 77,1%
15,3% 3,9% 5,1% 2,4% 46,8% 7,0% 5,0% 13,1%   0,1% 0,2%   0,9% 0,2% 0,7% 0,6% 78,8%
25,8% 5,0% 6,4% 3,1% 39,4% 4,3% 5,2% 8,9% 0,2% 0,1% 0,2%   1,3% 0,1% 1,1% 0,4% 87,0%
20,8% 9,2% 4,8% 2,5% 40,6% 4,4% 4,0% 12,0% 0,1% 0,3% 0,3%   0,9% 0,2% 0,8% 1,1% 86,0%
12,7% 3,8% 5,9% 2,3% 49,9% 7,2% 5,9% 10,7% 0,2%   0,3%   0,7% 0,3% 0,8% 0,2% 82,2%
18,1% 3,3% 7,9% 2,4% 47,3% 6,0% 4,9% 7,9% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 1,4% 0,3% 1,2%   86,7%
14,2% 2,7% 4,7% 2,5% 55,3% 5,9% 3,7% 9,9%   0,1% 0,1%   0,9%   0,6% 0,5% 81,0%
23,2% 3,6% 8,1% 2,3% 39,5% 7,1% 7,4% 7,1% 0,5%   0,6%   0,6% 0,2% 1,2% 0,6% 84,5%
17,3% 4,0% 6,0% 1,7% 43,9% 8,3% 8,0% 6,6% 2,0%       1,0% 1,3% 1,3%    
Sundsvalls Andra 18,7% 4,8% 6,2% 3,0% 46,1% 5,4% 4,6% 9,4% 0,2% 0,1% 0,2%   1,0% 0,2% 0,9% 0,4% 86,0%

http://www.val.se