Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skönsmon Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon Ö 1683 22,0% 31,4% 20,2% 26,4% 5,1% 51,1% 48,9% 4,0%  
Summa 1683 22,0% 31,4% 20,2% 26,4% 5,1% 51,1% 48,9% 4,0%

http://www.val.se