Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sundsvalls Fjärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Attmar 1413 14,2% 32,6% 28,8% 24,5% 6,4% 54,1% 45,9% 1,6%  
Granloholm mellersta 1559 16,4% 31,3% 25,1% 27,3% 5,8% 45,3% 54,7% 3,3%  
Granloholm V 1221 16,5% 41,4% 25,2% 16,9% 4,9% 46,8% 53,2% 3,2%  
Granloholm Ö 1178 18,0% 30,3% 29,5% 22,2% 6,2% 46,1% 53,9% 3,7%  
Indal 1402 15,2% 29,5% 26,4% 29,0% 5,1% 53,4% 46,6% 0,8%  
Liden-Holm 1008 11,4% 23,1% 28,6% 36,9% 4,9% 52,7% 47,3% 2,2%  
Selånger nedre N 1055 18,4% 30,1% 23,8% 27,7% 6,1% 49,3% 50,7% 1,5%  
Selånger nedre S 1513 15,7% 20,4% 22,1% 41,8% 3,1% 45,5% 54,5% 1,6%  
Selånger övre V 1381 13,0% 39,9% 25,6% 21,5% 5,2% 52,1% 47,9% 1,2%  
Selånger övre Ö 1620 13,2% 32,7% 24,3% 29,9% 6,4% 49,0% 51,0% 3,1%  
Stöde N 1110 13,4% 27,1% 25,9% 33,6% 4,9% 51,5% 48,5% 1,7%  
Stöde S 1280 14,8% 28,0% 26,8% 30,5% 5,2% 52,2% 47,8% 1,3%  
Sättna 1253 15,2% 37,0% 23,1% 24,7% 5,7% 52,3% 47,7% 1,8%  
Tuna Matfors 1069 14,9% 29,9% 19,6% 35,6% 5,8% 43,8% 56,2% 1,5%  
Tuna mellersta 1572 13,6% 36,1% 24,9% 25,4% 6,4% 51,5% 48,5% 1,3%  
Tuna V 1205 12,1% 40,2% 21,2% 26,5% 5,6% 51,5% 48,5% 0,7%  
Tuna Ö 904 13,6% 40,2% 28,2% 18,0% 5,3% 51,7% 48,3% 1,4%  
Sundsvalls Fjärde 21743 14,7% 32,3% 25,2% 27,9% 5,5% 49,9% 50,1% 1,9%

http://www.val.se