Val till kommunfullmäktige i Kramfors - Ålder och kön - Kramfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärtrå 1073 12,1% 21,6% 32,7% 33,6% 4,9% 51,9% 48,1% 5,5%  
Björsta 1067 21,8% 20,8% 24,4% 33,0% 7,3% 46,9% 53,1% 5,1%  
Blästa 1046 10,6% 25,7% 27,7% 35,9% 5,4% 51,7% 48,3% 3,3%  
Bollsta 716 14,9% 20,5% 31,3% 33,2% 4,5% 54,2% 45,8% 4,3%  
Centrum 1585 18,3% 23,3% 20,8% 37,7% 6,1% 46,6% 53,4% 3,8%  
Docksta 742 12,5% 23,3% 27,1% 37,1% 3,6% 51,2% 48,8% 2,3%  
Frånö-Lunde 1138 12,0% 25,0% 30,7% 32,2% 4,1% 52,2% 47,8% 4,3%  
Gumås 1403 14,3% 35,6% 23,8% 26,3% 6,5% 50,7% 49,3% 1,3%  
Nora-Skog 1307 12,5% 22,0% 29,6% 35,9% 4,6% 52,8% 47,2% 3,2%  
Nordingrå 1121 9,4% 23,3% 26,1% 41,2% 4,0% 50,0% 50,0% 3,7%  
Nyland 1451 11,6% 24,9% 28,0% 35,5% 4,5% 52,0% 48,0% 2,5%  
Ullånger 954 14,3% 22,9% 25,2% 37,7% 4,3% 50,1% 49,9% 2,5%  
Väja-Dynäs 599 12,5% 25,0% 29,7% 32,7% 3,2% 56,3% 43,7% 2,5%  
Östby 937 17,6% 25,5% 26,3% 30,6% 6,2% 52,2% 47,8% 5,3%  
Kramfors 15139 14,0% 24,5% 27,0% 34,5% 5,1% 51,0% 49,0% 3,5%

http://www.val.se