Val till kommunfullmäktige i Kramfors - Ålder och kön - Väja-Dynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väja-Dynäs 599 12,5% 25,0% 29,7% 32,7% 3,2% 56,3% 43,7% 2,5%  
Summa 599 12,5% 25,0% 29,7% 32,7% 3,2% 56,3% 43,7% 2,5%

http://www.val.se