Val till kommunfullmäktige i Kramfors - Ålder och kön - Nora-Skog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nora-Skog 1307 12,5% 22,0% 29,6% 35,9% 4,6% 52,8% 47,2% 3,2%  
Summa 1307 12,5% 22,0% 29,6% 35,9% 4,6% 52,8% 47,2% 3,2%

http://www.val.se