Val till kommunfullmäktige i Kramfors - Ålder och kön - Frånö-Lunde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frånö-Lunde 1138 12,0% 25,0% 30,7% 32,2% 4,1% 52,2% 47,8% 4,3%  
Summa 1138 12,0% 25,0% 30,7% 32,2% 4,1% 52,2% 47,8% 4,3%

http://www.val.se