Val till kommunfullmäktige i Kramfors - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1585 18,3% 23,3% 20,8% 37,7% 6,1% 46,6% 53,4% 3,8%  
Summa 1585 18,3% 23,3% 20,8% 37,7% 6,1% 46,6% 53,4% 3,8%

http://www.val.se