Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ala 914 14,3% 34,1% 27,1% 24,4% 5,7% 54,9% 45,1% 1,8%  
Timrå-Bergeforsen 1479 13,6% 36,9% 26,6% 22,9% 6,4% 51,3% 48,7% 1,9%  
Timrå-Böle 1760 16,1% 38,1% 23,5% 22,3% 6,6% 50,5% 49,5% 7,6%  
Timrå-Ljustorp 774 12,1% 29,6% 29,8% 28,4% 4,8% 55,0% 45,0% 1,7%  
Timrå-Nyvivsta 1301 16,4% 19,8% 20,9% 42,9% 5,6% 46,2% 53,8% 2,2%  
Timrå-Sörberge 1897 15,6% 35,4% 22,7% 26,3% 6,0% 50,8% 49,2% 1,4%  
Timrå-Söråker 1592 13,4% 32,3% 23,6% 30,7% 5,7% 49,1% 50,9% 3,6%  
Timrå-Timrådalen 1836 16,7% 37,4% 23,5% 22,4% 6,4% 52,3% 47,7% 1,5%  
Timrå-Tynderö 619 12,6% 26,3% 27,6% 33,4% 5,3% 52,5% 47,5% 1,8%  
Timrå-Vivsta 1977 19,4% 24,6% 21,0% 35,0% 6,5% 47,8% 52,2% 5,6%  
Timrå 14149 15,6% 32,1% 23,9% 28,5% 6,1% 50,5% 49,5% 3,2%

http://www.val.se